Giới thiệu hệ thống

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, vui lòng nhập mã số tra cứu trên biên nhận:

>> Click vào đây để nhập mã tra cứu

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

Văn phòng UBND huyện Đồng Phú
Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước.
Email: vpubndhuyendongphu@gmail.com , Điện Thoại: 06513 832085 - Fax: 06513 832085.
Website: http://motcuadongphu.binhphuoc.gov.vn/3cms/